Perusparannushankkeet

Kauttani myös perusparannushankkeisiin liittyvät suunnitelmat, ELY:n rahoituksen hakeminen ja hankkeen valvojan tehtävien hoitamisen.

Perusparannushankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakuun liittyvissä asioissa kannattaa kysyä tarjous paikkakunnasta riippumatta, toisinsanoen myös Pohjois-Karjalan ulkopuolelta.

Vuosien 2023 - 2025 aikana tiekunta voi saada valtion avustusta tien perusparantamiseen suuremmilla avustusprosenteilla kuin mihin on totuttu.

Avustusmäärät ovat seuraavanlaiset:

  • tavanomaiset tien perusparannuskohteet 70%
  • siltakohteet 85%

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon osalta avustus haetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Avustusta on haettavissa ympäri vuoden.

Avustettavia kohteita ovat mm. kantavuuden ja kuivatuksen parantaminen sekä rumpujen uusiminen siltaremonttien lisäksi.