Yksiköinti

Yksiköinnin perimmäisenä tarkoituksena on taata tienpidon kustannusten oikeudenmukainen jakautuminen tieosakkaiden kesken.

Tienpidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan tieosakkaiden kesken tieyksikköjen perusteella.

Tieyksiköt lasketaan tieosakkaiden kesken sen hyödyn mukaan, jonka tien katsotaan tuottavan.

Tieosakkaalla on oikeus vaatia yksiköinnin uudistamista kokonaan jos tieyksiköinti on ollut muuttumattomana vähintään viisi vuotta. Tällöin uudistamistarve on selvitettävä ja enemmistöpäätös asiasta tehtävä tiekunnan kokouksessa.

Yksiköinnin hinta määräytyy yksiköitävien kiinteistöjen ja kulujen perusteella. Kuluja kertyy KTJ-maksuista, postikuluista ja mahdollisista km-korvauksista.